Büro Sorumlusu Alev YILMAZ
Adres Murat Paşa Mah. Yeni Yönetim Cad. Palandöken Kaymakamlığı
Telefon 0442 233 55 00
Faks 0442 234 55 11
Elektronik Posta palandokenkaymakamligi@gmail.com
web adresi www.palandoken.gov.tr
 

Palandöken Kaymakamlığı'na bağlı birimlerin teşkilat, görev ve çalışma esasları; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 08.06.2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereğince düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen nüfusu 50.000'in üzerinde yer alan ilçelerde birimlerin teşkilatlanma şekli hükmü doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olup, bu kapsamda Palandöken Kaymakamlığı'na bağlı Özel Kalem Bürosu kurulmuştur.

Özel Kalem Bürosu'nun görev ve yetkileri ise 02.01.2012 tarih ve 01-3 sayılı Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi'nin 14. Maddesi'nde düzenlenmiştir.