MALMÜDÜRLÜĞÜ

       Palandöken Malmüdürlüğü 22/03/2008 tarihli ve 26824 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5747 sayılı Kanun hükümleri gereğince, 01/07/2008 tarihinden itibaren Palandöken Kaymakamlığı Hizmet Binası’nın 1 inci katında hizmete başlamıştır.
       Müdürlüğümüz, güncel uygulamaları, mevzuatı ve gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesinde sürekliliğin ve standardın sağlanması çerçevesinde yapılan işlerin ve verilen hizmetlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasını misyon; diğer kurumlarla ve vatandaşlarla diyalogların geliştirilmesini; mali hizmetlerin şeffaf, adil ve toplam kalite ile uyumlu bir çerçevede mutlulukla sunulmasını vizyon edinmiştir.
       5018 sayılı Kanun Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61 inci maddesine  uygun olarak gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini içeren muhasebe işlemleri Müdürlüğümüzce yerine getirmekte olup; bu işlemlerle ilgili olarak sayman tarafından her dönem sonunda Sayıştay Başkanlığına Yönetim Dönemi Hesabı verilmektedir.
       Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan muhasebe işlemleri Bakanlığımız tarafından 2000 yılında kurulumuna başlanılan (KBS) otomasyon sistemi üzerinden yürütülmekte olup; bu sistem yine Bakanlığımız tarafından kurulan SGB.Net otomasyon sistemi ile desteklenmektedir.
       Müdürlüğümüz 1 Malmüdürü, 1 Defterdarlık Uzmanı, 6 VHKİ, 1 Veznedar V. (VHKİ) ve Yardımcı Hizmetli olmak üzere toplam 9 adet personelle hizmet sunmaktadır.