İlçe İdare ve Denetim Şefliği


Palandöken Kaymakamlığı'na bağlı birimlerin teşkilat, görev ve çalışma esasları; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 08.06.2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereğince düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen nüfusu 50.000'in üzerinde yer alan ilçelerde birimlerin teşkilatlanma şekli hükmü doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olup, bu kapsamda Palandöken Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Hukuk İşleri Şefliği kurulmuştur.

İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin görev ve yetkileri ise 02.01.2012 tarih ve 01-3 sayılı Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönergesi'nin 14. Maddesi'nde düzenlenmiştir.